העמותה

עמותת  עדה'ס קמה על מנת לספק שרותים חברתיים וקהילתיים לתושבי גבעת עדה וחברי העמותה. אופי ההתאקדות שלנו כעמותה וכמלכ"ר נועדו על מנת לאפשר שקיפות, שיתוף פעולה רחב עם הציבור ולמקד את הפעילות בהענקת שרותים ולא ביצירת רווח.
את העמותה מנהל וועד, את הוועד מאיישים חברי עמותה אשר כל אחד מהם אחראי על תחום פעילות מסויים. הוועד נבחר אחת לשנה על ידי האספה הכללית בכפוף לתקנון.

הרכב הוועד וחבריו

יו"ר -ד"ר משה קמר

גזבר – שרון אדלר

מזכירה – ורד רגב

ועדת ביקורת – יעל אביגדור

קשרי קהילה – ד"ר משה קמר

סחר – אלון קושניר

תוכן ותרבות – איילת צור

עיצוב וחזות – אלון קושניר

שיווק – דפנה קושניר

תפעול – אלון קושניר

קבלה ומתנדבים – אלון קושניר

שאלות ותשובות

על מנת להתקבל לעמותה יש לשלם דמי חבר ומנוי שנתי.
פירוט על דרכי הקבלה, אופן התשלום ועוד ניתן למצוא בדף קבלה לעמותה.

יש לכם רעיון לארוע, הצעה לייעול, או נושא שאתם מעוניינים שהוועד יידון בו אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר דרך דף יצירת הקשר

אתם רוצים להשפיע, ליזום ולקחת אחריות, הדרך לעשות זאת היא להצטרף לאחת מהוועדות של העמותה.
בחרו את תחום הפעילות אליו אתם מתחברים ומעונינים להשפיע, צרו קשר עימנו אם עם אחראי הוועדה והצטרפו אל אותה הוועדה.