הפאב

אופי פעילות ושעות פתיחה

כניסה לפאב

הפאב הינו שייך לחברי העמותה ואינו פתוח לכולם. ישנן שלוש אפשרויות להכנס אל הפאב:

  • חברי עמותה – לפרטים כיצד ניתן להתקבל לעמותה אפשר לקבל בעמוד זה.
  • בעלי מנוי לפאב – תושבים אשר אינם חברי עמותה אבל זכאים לקבלת מנוי לפאב, ע"פ החלטת העמותה  ילדים של חברי עמותה ( עד גיל 21 או שרות חובה) וחיילים וש"ש תושבי גבעת עדה זכאים למנוי כניסה לפאב. 
  • אורחים – אורחים יכלים להכנס בליווי חבר עמותה בלבד ובתוספת תשלום של 25ש"ח  לערב

צוות מתנדבים

העמותה מעסיקה מנהלת פאב אשר הינה עובדת בשכר ואחראית על התפעול המקצועי,  מעבר לכך כל תפעול העמותה והפאב נעשה על ידי מתנדבים , צוות המתנדבים מקבל הכשרה ומבצע משרות של ברמן בתדירות של אחת לחודש, במידה והנכם חברי עמותה ומעונינים להתנדב ולהצטרף אל צוות המתנדבים של הפאב אנא פנו אלינו.

כללי התנהגות