הצטרפות

על מנת להכנס לפאב ולהנות משרותי העמותה יש להיות חבר עמותה או לענות על אחד התנאים כמפורט בעמוד הפאב, תקנון העמותה מגדיר את פילות העמותה וזכויותיו וחובותיו  של חבר עמותה על מנת להצטרף ולהיות חבר עמותה יש הוגדר תהליך הקבלה.:

קבלת חבר תעשה על ידי חברי ועדת הקבלה בלבד וכפוף לכל התנאים הבאים:

* מבקש החברות מילא טופס בקשה לקבלה לעמותה

* הבקשה אושרה על ידי וועדת הקבלה

* לפחות שני חברי וועדת הקבלה חתמו על קבלת מבקש החברות

* מבקש החברות שילם את כל חובותיו המוגדרות ע"פ התקנון ( דמי חבר ע"ס 150 ש"ח ומנוי ע"ס 50 ש"ח לחודש עד אוקטובר 2018, כולל)

אי עמידה באחד מתנאים אלו או מילוי תצהיר כוזב בטפסי בקשת ההצטרפות מהווה עילה לביטול חברות גם במידה ומבקש החברות ביצוע תשלום.

 

פרמטרים לקבלה לעמותה:

מבקש החברות הינו בעל אזרחות ישראלית

מבקש החברות הינו מעל גיל 18

מבקש החברות הינו תושב אחד הישובים הבאים: גבעת עדה, כפר גליקסון,רגבים, גבעת נילי,עמיקם, אביאל ובנימינה.

במידה ומבקש החברות אינו עונה על פרמטרים אלו יציין בטופס הקבלה סיבות הבקשה להצטרפות והאם הגיע דרך חבר עמותה, וועדת הקבלה תדון במקרי בקשה חריגים.